Termeni de utilizare

I Generalități

1. Accesul la acest site se supune "Termenilor de utilizare a site-ului" (numiți în cele ce urmează "Termeni de utilizare"). Vă rugăm să citiți acești Termeni de utilizare cu atenție înainte de a utiliza acest site. Folosind acest site dumneavoastră declarați că ați luat la cunoștință Termenii de utilizare și că acceptați Termenii de utilizare. Dacă nu acceptați unul sau mai multi Termeni de utilizare nu utilizați acest site.

2. Acest site a fost creat de DENSO EUROPE B.V., o societate privată cu răpundere limitată, având sediul în Hogeweyselaan 165 (1382 JL), Weesp, Olanda (numită în cele ce urmeaza “DENSO”). Cod de înregistrare NL800734853B01. Nr. de înregistrare la Camera de Comert din Hilversum, Olanda, 320 50077 .

3. "Conținutul" de pe acest site include, dar nu se limitează la: text, imagini grafice, fișiere audio și coduri sursă/obiect (cum ar fi, fără limitare, cod HTML sau Java) pentru acest site și oricare parte din acesta.

II Permisiuni de utilizare

1. Atitudinea și conduita utilizatorului trebuie să fie cele ale unui utilizator responsabil și atent în toate privințele. Printre altele, utilizatorul nu poate utiliza site-ul sau conținutul acestuia pentru acțiuni și/sau comportamente care încalcă legea, legile publice sau decența. În particular, acțiunile și/sau comportamentele de mai jos sunt interzise: i) încălcarea lucrărilor patentate, protejate de drepturi de autor, baze de date, drepturi de proiectare sau mărci înregistrate sau alte acțiuni care contravin drepturilor de proprietate intelectuală ale terților; ii) declarații injurioase, ilegale sau mincinoase; iii) circularea de materiale interzise prin lege; iv) acțiuni care contravin legilor relevante sau legilor internaționale; v) ocolirea sau ștergerea elementelor de securitate a site-ului sau ale unei părți din acesta.

2. Utilizatorul poate utiliza conținutul (cu excepția imaginilor grafice, a se vedea mai jos) în scopuri personale sau non-comerciale. Utilizatorul nu poate distribui, modifica, reproduce, transmite, publica, posta, comunica sau utiliza conținutul acestui site, inclusiv, printre altele, pentru comercializare sau exploatare.

3. Conținutul acestui site nu poate fi modificat, copiat sau procesat.

4. Copiile conținutului trebuie să includă o notificare privind drepturile de autor sau marca înregistrată DENSO.

5. Distribuirea, modificarea, reproducerea, transmisia, publicarea, comunicarea, postarea sau utilizarea imaginilor grafice de pe acest site sunt interzise fără acordul expres scris al DENSO.

III Drepturi de proprietate intelectuală

1. Toate drepturile de proprietate intelectuală legate de conținutul acestui site aparțin exclusiv DENSO sau afiliaților. Denumirile produselor, siglele, mărcile sau numele DENSO de pe acest site și/sau cele însoțite de ® sau ™ sunt mărci înregistrate care aparțin sau sunt înregistrate de DENSO ori de afiliații acestuia, iar materialele însoțite de © se supun drepturilor de autor deținute de DENSO sau de afiliații acestuia.

2. Utilizarea sau abuzul privind aceste mărci înregistrate sau materiale sub drept de autor, cu excepția celor de mai sus, sunt strict interzise.

IV Răspunderi și despăgubiri

1. Conținutul este, din cunoștințele noastre, real și precis.

2. În general, DENSO consideră că link-urile spre pagini terțe accesibile public sunt legale și consistente. Dacă o entitate nu dorește să fie conectata la site-ul DENSO, DENSO va șterge link-ul de pe site în urma solicitării scrise.

3. DENSO nu își asumă răspunderea pentru daunele consecutive (inclusiv pierderea datelor) generate de sau apărute în urma (utilizării) conținutului de pe site sau a conținutului de pe site-uri conectate la site-ul DENSO prin, de exemplu, hyperlink, hypertextlink sau meta-etichete.

4. DENSO nu garantează că materialele (de exemplu, informații despre produse) nu contin greșeli, deficiențe, viruși și nu garantează că aceste greșeli și/sau deficientț vor fi remediate.

5. În orice caz, întreaga răspundere a DENSO, precum și remediul unic și exclusiv, nu vor depăși suma plătită de dvs. pentru conținutul acestui site.

6. Utilizatorul va proteja DENSO împotriva pretențiilor terților cu privire la încălcarea sau neîndeplinirea (conținutului) Termenilor de utilizare sau împotriva pretențiilor legate de sau care rezultă din utilizarea (conținutului) site-ului de către utilizator.

V Diverse

1. Termenii sunt guvernați de legile din Olanda. Toate litigiile apărute între DENSO și utilizator ca urmare a Termenilor de utilizare vor fi înaintate tribunalului competent din Amsterdam, Olanda.

2. Datele introduse de către utilizatori sunt colectate prin partenerul DENSO din România, SC LOOPAA MARCOM SRL, cu sediul social în Cluj Napoca, str. I. B. Deleanu, nr. 64, etaj 2, județ Cluj, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J12/135/2013, CUI RO31105465, având cont curent nr. RO85BTRLRONCRT0201383901, deschis la Banca Transilvania, și număr de Operator de date cu caracter personal 32737.